Praktisch

aanvangstijden

Zaterdag: aanmelden: 10:30, start toernooi 11:00, verwachte eindtijd: rond 16:30
Zondag: aanmelden: 10:00, start toernooi: 10:30, verwachte eindtijd: 16:00-17:00

Locatie

Het toernooi vindt plaats op het Ligteveld te Neer. Klik hier om deze locatie te bekijken via Google Maps.

Reglement

• Wij vragen, daar waar mogelijk, de teams zoveel mogelijk eigen ballen mee te nemen naar het toernooi.

• In de categorieën recreatief en beach wordt er gespeeld volgende officiële volleybalregels. Dit houdt dus in dat er gespeeld wordt met het rallypoint puntensysteem en dat netservice is toegestaan.

• Elk team dient een aanvoerder aan te wijzen van zijn/haar team, deze dient zorg te dragen dat het team op tijd aanwezig is en voorzien is van een volleybal.

• Het inschrijfgeld dient voor aanvang van het toernooi betaald te zijn aan bankrekening NL39RABO0135717388 o.v.v. toernooi en de teamnaam. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit jaar mogelijk direct online te betalen via iDeal of per e-mail een betaalverzoek te ontvangen.

• Wanneer een team niet komt opdagen vervalt het inschrijfgeld aan de organiserende vereniging.

• Indien het toernooi door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de helft van het inschrijfgeld terug betaald.

• Een wedstrijd bestaat uit twee sets van ieder 11 minuten. Tussen de sets is geen pauze.

• Het begin en einde van een set wordt aangegeven door een geluidssignaal. Het eindsignaal van de eerste set is tevens het beginsignaal van de tweede set. Op het moment van het eindsignaal wordt de rally afgespeeld, daarna wordt de eindstand bepaald.

• Iedere gewonnen set levert 1 punt op, bij gelijkspel krijgen beide teams ieder een half punt. Winnaar van het toernooi is het team welke de meeste sets gewonnen heeft. Bij gelijkspel eindigen is het puntensaldo over alle wedstrijden doorslaggevend.

• Time-outs zijn niet toegestaan.

• Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden niet in behandeling genomen.

• Elk team dient te zorgen voor een scheidsrechter voor het fluiten van (enkele) wedstrijden (zondag).

• Het wisselen van spelers tussen teams is niet toegestaan. Wanneer een team “incompleet” raakt, dient het zodanig verder te spelen.

• Iedereen speelt op eigen risico.

• Glas op het toernooiveld is streng verboden.

• De organisatie van het toernooi stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

AANVULLENDE REGELS

Deze regels zijn specifiek voor strandvolleybal

Overige

Een aanvulling op het bovenstaande reglement